Skip to main content

A l’avantguarda en investigació

Lokímica compta amb un departament d’I+D+i propi a l’avantguarda del sector. Investiguem nous mètodes de tractaments i desenvolupaments biocides respectuosos amb el medi ambient. Gràcies a les nostres línies d’investigació sobre diferents substàncies químiques, biològiques i naturals, el Ministeri de Sanitat ha autoritzat recentment la utilització de nous biocides pel control de plagues en llocs sensibles com la xarxa de clavegueram, espais oberts, zones enjardinades o l’interior d’edificis, entre altres.

Treballs d’investigació

Mosquit
Altres treballs

Col·laboracions en investigació

Mantenim línies d’investigació, junt amb universitats i altres centres científics de referència. Aquestes col·laboracions estan vinculades a la possible transmissió de malalties per part de diferents organismes nocius (com mosquits o rosegadors) a les ciutats, així com la confecció dels millors procediments de control per a reduir el seu impacte i els possibles danys sanitaris ocasionats.

Col·laborem amb la Societat Espanyola de Sanitat Ambiental (SESA) en la consecució del principal objectiu de l’associació relacionat millorar la salut de les persones a través de la protecció davant dels riscs ambientals.
Cooperem amb l’Associació de Veterinaris Municipals (AVEM) en l’organització de conferències, tallers, cursos de formació i reunions tècniques que aborden la problemàtica del control de plagues a les nostres ciutats.
Som «Membres de Suport» (Sustaining Members) de l’Associació Europea de Control de Mosquits (EMCA). Col·laborem en la participació de reunions científic-tècnics i seguim les directrius de les seues guies de treball per a dur a terme programes de control integrats de mosquits al territori.
Seguim molt a prop les recomanacions, novetats i guies tècniques de treball de les institucions vinculades a la salut i el control de vectors més importants del planeta, com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) o el Centre Europeu de control de Malalties (ECDC), entre altres.
Des de Lokímica mantenim una estreta col·laboració amb el Grup d’Investigació de «Paràsits i Salut» de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València, en qüestions relatives a l’estudi de la zoonosi parasitàries vinculades als organismes que diàriament combatem a les ciutats, com mosquits o rosegadors, amb l’objectiu final de poder reduir els riscs derivats per a la Salut Pública de forma més precisa i eficaç.
Som socis de l’Associació Nacional d’Empreses de Sanitat Ambiental (ANECPLA) per a defensar de forma conjunta i més efectiva els interessos del nostre sector, així com promulgar una major tecnificació en els serveis de control de plagues que s’ofereixen a Espanya a través de la formació i actualització contínua de les nostres empreses i treballadors del sector.
Conveni d’investigació des de 1995 denominat “Supervisió d’informes tècnics i seguiment de l’aplicació de plaguicides”.
A través del projecte “FleboCollect” col·laborem amb la Universitat Autònoma de Madrid amb l’objectiu de realitzar estudis sobre ciència ciutadana i vigilància i control de flebòtoms.
Lokímica forma part de l’Associació d’Empreses de Control de Plagues i Sanitat Ambiental de la Comunitat Valenciana (AECPSA–CV). Ens associem a aquesta organització per tal de pertànyer a una de les xarxes de professionals del control de plagues més importants de la Comunitat Valenciana i treballar de manera conjunta per defensar els interessos de tots els seus associats.

Accedeix a AECPSA-CV

Formulació de biocides propis

Som l’única empresa del sector que formula i fabrica els productes que necessita. Els adaptem a les noves tecnologies i els millorem constantment. Usem piretrines naturals amb una toxicitat molt baixa, per a tractaments insecticides ambientals. En fabricar aquests biocides aconseguim reduir de manera dràstica el cost d’aplicació.

Rodenticides
Lokímica disposa de rodenticides amb les dues famílies d’anticoagulants existents (Cumarínics i Indadiònics). Això permet aplicar-los alternadament, evitant així, crear resistències entre els rosegadors.
Insecticides
Els nostres insecticides presenten molt baixa toxicitat. Tenen la particularitat de ser productes únics al mercat, que no comercialitzem. D’aquesta manera, podem realitzar tractaments altament eficaços amb el menor risc possible, tant en ambients interiors, com en exteriors i xarxes de clavegueram.

Innovació en la gestió i aplicació de tractaments

Gràcies als nostres treballs d’innovació aconseguim millorar els mètodes d’aplicació dels nostres tractaments dia a dia.

Sistema Informàtic de Gestió

Lokímica  ha desenvolupat un sistema de gestió informàtica que fa ús de la teconologia G.I.S.

L’Aplicació WEB presenta al client la informació derivada dels tractaments realitzats de forma gràfica. Situem els punts de control de manera georeferenciada sobre fotografies aèries i/o cartografia oficial.

El client pot, mitjançant accés exclusiu, sol·licitar serveis per incidències, realitzar un seguiment d’aquests i emetre consultes de tota mena sobre les actuacions i els seus resultats.

Invertim en noves formes de tractament

Ens diferenciem de la competència oferint tractaments que usen tant helicòpters com drons avançats amb càmeres amb els millors sensors.