Skip to main content

Denominació Social: Lokimica, S.A.
Nom Comercial: Laboratorios Lokimica
Domicili Social: Pol. Ind. Pla de la Vallonga, C/ 8 – Nums: 1 y 3 – Ap. de Correus 5.008 – 03006 ALICANTE
CIF / NIF: A-03063963
Telèfon: 902 107 950
Fax: 965 101 934
e-Mail: lokimica@lokimica.es
Nom de domini: lokimica.com

De conformitat amb el que disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment amb el que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que faciliten o vagen a facilitar les seues dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seues dades personals siguen tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibilite realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferits pel prestador, així com per part dels col·laboradors o socis amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol mena de petició que siga realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web de la companyia.
  4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seues dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fora a realitzar-se cap mena de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitarà el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguen facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguen completament ajustats a les seues necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per a això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, junt amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

  1. E-Mail: lokimica@lokimica.es
  2. Correu Postal: Lokimica – Ap. de Correus 5.008 – 03006 ALICANTE

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic en l’apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracte, això com per a evitar la seua pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Ús de Galetes i del fitxer d’activitat

El prestador pel seu propi compte o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar galetes quan un usuari navega pel lloc web. Les galetes són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les galetes utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixos les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de galetes resulta possible que el servidor on es troba la web reconega el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de què la navegació siga més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagen registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de galetes i per a impedir la seua instal·lació en el seu equip. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Per a utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeta la instal·lació de les galetes enviades pel lloc web, o el tercer que actue en el seu nom, sense perjudici que siga necessari que l’usuari inicie una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requerisca el registre previ o “login”.

Les galetes utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seua tramitació ulterior. En cap cas s’utilitzaran les galetes per a recollir informació de caràcter personal.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permeten conéixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

SEGURIDAD

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtinga dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Tot procés de contractació o que comporte la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia…,) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (Https://,…), de tal manera que cap tercer tinga accés a la informació transmesa via electrònica.