Skip to main content

Experts en control de Legionel·la

LOKÍMICA destaca per la seua professionalitat pel que fa al disseny de plans de prevenció i control de legionel·losi. Realitzem una presentació clara i cuidada de les dades i una execució rigorosa de les tasques de revisió, neteja, desinfeccions. Les nostres labors de control de la legionel·la són àmpliament reconegudes per inspectors de sanitat, auditors interns de grans empreses i auditors de les més prestigioses empreses certificadores com AENOR.

Servei de control de legionel·la?

Som especialistes en la prevenció i control de legionel·losi. Oferim un servei contrastat pel seguiment d’aquest bacteri. Els nostres serveis abasten tota la problemàtica existent que pot afectar a unes instal·lacions. Per tant, els nostres clients compten amb la garantia de tenir el suport d’una empresa que compta amb l’experiència de treballar per a grans entitats públiques i empreses privades.

Analitzem
 • Acumuladors d’aigua calenta sanitària
 • Dipòsits d’aigua freda de consum humà
 • Rec per aspersió
 • Fonts ornamentals
 • Torres de refrigeració
 • Xarxes d’aigua de consum
 • Condensadors evaporatius
 • Altres instal·lacions de rec

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana confia en Laboratoris LOKÍMICA per a impartir les jornades pràctiques del curs que homologa als professionals del sector a Alacant.

Qualitat ambiental d’interiors

A Lokímica comptem amb Tècnics Superiors de Qualitat Ambiental i titulats universitaris amb formació acreditada en qualitat ambiental en interiors impartida per la Federació Espanyola d’Empreses dedicades a la Qualitat Ambiental en Interiors (FEDECAI).

Com oferim els nostres serveis?

Realitzem una avaluació exhaustiva dels edificis segons marca la norma UNE 171330-2 Qualitat Ambiental en Interiors –part 2- Procediments d’inspecció de qualitat ambiental que ve recollida en el RITE (Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques als Edificis).

En aquestes inspeccions s’avaluen tant l’ambient interior com els equips de climatització i els seus conductes, amb la finalitat de verificar que la Qualitat de l’Ambient Interior és propícia per a la estança de persones al seu interior.

Paràmetres d’avaluació
 • Temperatura
 • Umitat relativa
 • CO
 • CO2
 • Microorganismes Aeròbics
 • Partícules i fibres en suspensió
 • Soroll Ambiental
 • Il·luminació Ambiental

Controlem la qualitat de l’aigua

Com a líder tecnològic al sector, el departament de sanitat ambiental de Lokímica disposa dels mitjans més sofisticats per a realitzar controls exhaustius en la qualitat de l’aigua dels següents sectors:

Aigües d’esbarjo

Realitzem plans d’autocontrol de piscines segons el Reial Decret 742/2013 i les normatives autonòmiques corresponents per a garantir la salut dels usuaris.

Aigües de consum humà

Desenvolupem els nostres estudis segons el R.D. 140/2003 amb la finalitat de garantir la qualitat de l’aigua de consum i assegurar les condicions higiènic-sanitàries de l’aigua que bevem cada dia. Per a això, es realitzen anàlisis de POTABILITAT, LEGIONEL·LA, i diversos assajos físic-químics-microbiològics en funció de la procedència de l’aigua.

Aigües d’ús industrial

Realitzem el seguiment i control de les aigües utilitzades als processos de fabricació, elaboració o envasat de diversos productes i aliments.

Aigües de rec i reutilització

Duem a terme controls analítics per a garantir la salubritat de les aigües de rec en funció del R.D. 1620/2007 i la normativa autonòmica aplicable.

Necessites més informació? Contacta amb Lokímica

   
  Lokímica SA tractarà les dades per a la gestió de consultes i serveis, així com altres finalitats detallades en la nostra política de privacitat . L'acceptació de la nostra política de privacitat i l'enviament d'un implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment a l'tractament de les seves dades. Les teves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal. En tot moment tindràs dret a l'accés, sol·licitud i supressió de les teves dades, així com a altres drets enumerats a la nostra política de privacitat .