Skip to main content

Empresa de seguretat alimentària

El nostre departament de seguretat alimentària analitza i crea protocols de control a les cadenes alimentàries de la indústria de l’alimentació. Per a això, establim mesures preventives i de control. D’aquesta manera reduïm el risc alimentari al mínim possible.

Que és la seguretat alimentària?

El concepte seguretat alimentària fa referència a l’accés a aliments innocus i nutritius pels consumidors en tot moment.

Quan es parla de seguretat alimentària cal tenir en compte que el risc zero no existeix. Per aquesta raó, els sistemes de control (APPCC) i les mesures preventives són pilars fonamentals per a reduir el risc i garantir la seguretat dels consumidors.

Anàlisi de punts crítics de control

Els punts crítics de control (PCC) són els punts, operacions o etapes que requereixen un control específic i eficaç. Per tant, es fa necessari realitzar un control amb què eliminem o minimitzem fins a nivells o llindars acceptables un “perill per a la seguretat alimentària”. La nostra anàlisi es basa en 7 principis:

 • Anàlisi de perills
 • Identificació dels Punts Crítics de Control (PCC)
 • Establiment dels límits crítics
 • Desenvolupament d’un sistema de vigilància dels PCC
 • Establiment de les accions correctives
 • Implantació d’un sistema de verificació
 • Creació d’un sistema de documentació
Fases del Análisis de Puntos Críticos de Control
Com realitzem el nostre servei?

Per a garantir la seguretat alimentària en la indústria Lokímica realitza dues funcions clau: anàlisi de punts crítics de control i anàlisi de perills.

Fases del Análisis de Puntos Críticos de Control
Anàlisi de perills

En la indústria alimentària existeixen diferents perills. Aquests poden impedir que l’aliment que arriba al consumidor final siga segur. Per aquesta raó, Lokímica estudia, analitza i corregeix 3 tipus de perills:

 • Perills biològics tals com la contaminació bacteriana, en superfícies de tall, taules de manipulació, etc…
 • Riscs químics derivats de la contaminació per algun producte químic.
 • Perills físics relacionats amb la contaminació del producte per la presència d’algun objecte, pot anar des d’un pèl, fins a un tros de plàstic.

Necessites més informació? Contacta amb Lokímica

   
  Lokímica SA tractarà les dades per a la gestió de consultes i serveis, així com altres finalitats detallades en la nostra política de privacitat . L'acceptació de la nostra política de privacitat i l'enviament d'un implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment a l'tractament de les seves dades. Les teves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal. En tot moment tindràs dret a l'accés, sol·licitud i supressió de les teves dades, així com a altres drets enumerats a la nostra política de privacitat .